Albert Einstein bez wątpienia był i pozostanie jedną z najważniejszych postaci w historii świata. Przez całe swoje życie wniósł do środowiska naukowego liczne zasługi. I właśnie z tego powodu Einstein jest uważany za najsłynniejszego i najważniejszego naukowca XX wieku. Jednym z wkładów, za które osiągnął ten tytuł jest opracowanie teorii względności.

Zdecydowanie, życie tego wielkiego naukowca to naprawdę ciekawy temat dla każdego. W tym poście opowiemy więc o najistotniejszych aspektach kariery Alberta Einsteina. Opowiemy Wam szczegółowo, jakie były jego studia.

Einstein i jego początki w świecie nauki

Albert Einstein urodził się 14 marca 1879 roku w niemieckim mieście Ulm. Swoje życie akademickie rozpoczął od uczęszczania do katolickiej szkoły podstawowej. W wieku 12 lat, kontynuując naukę, zaczął studiować matematykę.

Należy zauważyć, że choć nigdy nie miał specjalnie wybitnych ocen, to w przypadku fizyki, jego intelekt wyróżniał się na tle reszty klasy. W 1896 roku Einstein ukończył studia średnie w mieście Zurych.

Przez całe życie wykazywał szczególne zainteresowanie algebrą, geometrią i oczywiście matematyką.

Z drugiej strony, przez całe jego życie istniał istotny aspekt jego kariery, obok fizyki i matematyki – religia. Przez cały okres swojego zaangażowania w naukę Einstein był znany z kwestionowania różnych twierdzeń dotyczących religii.

Studia i życie zawodowe

W 1896 roku Albert postanowił wstąpić do szkoły o profilu matematyczno-naukowym, aby rozpocząć studia z zakresu fizyki. Pod koniec tego programu bardzo trudno było mu znaleźć pracę, ze względu na jego szczególną osobowość, ale mimo to udało mu się dołączyć do Urzędu Patentowego.

Następnie Einstein rozpoczął studia na Politechnice w Zurychu, gdzie w wieku 22 lat udało mu się uzyskać dyplom nauczyciela matematyki. Jego życie upłynęło na badaniach naukowych wraz z żoną.

Po kilku latach, w 1904 roku, Albert mógł wreszcie ukończyć doktorat, jeden z najważniejszych kroków w swojej karierze. Wykonał w tym czasie pracę dyplomową „Nowe wyznaczanie wymiarów cząsteczkowych”, jedną ze swoich najważniejszych prac. Informacje o pracach Einsteina znajdziesz w: https://www.poet.pl/

Albert kontynuował również pisanie wielu prac związanych z fizyką, w których wyrażał swoje poglądy i podejście do wykonywanej pracy naukowej. Na przykład w jednym ze swoich referatów mówił o ruchu Browna, wyjaśniając, czym jest i jakie są jego główne cechy, a ze względu na jakość swojej pracy badawczej otrzymał tytuł doktora na Uniwersytecie w Zurychu. Dzięki swoim wyczerpującym badaniom nad efektem fotoelektrycznym Einstein otrzymał w 1921 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Wśród tych wszystkich prac opracowanie teorii względności było niewątpliwie jednym z największych osiągnięć jego kariery naukowej.