Ruchami literackimi nazywamy różne tendencje koncepcyjne i estetyczne, które określają historię piśmiennictwa. Każdy z nich składa się z grupy pisarzy i utworów o wspólnych cechach. Czy wiesz, jak je odróżnić?

Ruchy literackie: charakterystyka

Istnieją duże różnice w genezie i rozwoju poszczególnych ruchów literackich. Niektóre były bardziej spontaniczne niż inne. Były trwałe i przemijające, popularne lub elitarne. Niektóre były specyficzne dla literatury, inne rozwijały się także w innych dziedzinach sztuki. W każdym razie te, które można za takie uznać, okazały się bardzo wpływowe.

Jakie są najważniejsze ruchy literackie w historii?

Klasycyzm

Powstał między V wiekiem p.n.e. a V wiekiem n.e. Jego dążenie było jasne: fizyczna doskonałość człowieka. Ruch rozpoczął się i rozpowszechnił w klasycznej Grecji i Cesarstwie Rzymskim. Dążył do harmonii, zrównoważonej relacji między estetyką a tłem. Poniżej przedstawiamy kilka literackich perełek.

Iliada i Odyseja. Homer.
Eneida i wszystkie dzieła poetyckie Wergiliusza.
Sztuki Sofoklesa.

Średniowiecze

Przenosimy się do okresu między V a XV wiekiem. Po rozpadzie Imperium Rzymskiego Europa zareagowała nowymi praktykami literackimi i pojawiły się języki romańskie. Ujęcie teologiczne jest ich główną cechą, w dużej mierze dlatego, że zostały napisane przez członków duchowieństwa. Jednak na znaczeniu zyskały również miłość dworska i poematy epickie. W innym artykule przeczytasz między innymi o najstarszych książkach na świecie.

Renesans

Od XV do XVI wieku miłość, natura i mitologia stały się odniesieniami dla sztuki, a także dla literatury. Ugruntował się antropocentryzm i powrót do klasycznych wartości:

Barok

W XVII wieku, zwłaszcza w Hiszpanii, triumfowały takie tematy jak miłość, rozczarowanie, kłamstwo i śmierć.

Neoklasycyzm

Dąży do doskonałości starożytnych klasyków Grecji i Rzymu. Dominuje rozum, a porządek, piękno i harmonia zostają narzucone ponownie w XVIII w.

Romantyzm

Od XVII do XIX wieku wrażliwość i wyobraźnia autora zyskały na popularności. Utrwalono legendy, tradycje, mity i wiersze, a także intymność bohaterów:

Realizm

Jego celem, począwszy od 1870 roku, było wierne odtwarzanie rzeczywistości. Powieść stała się jej głównym stylem, podobnie jak precyzyjny i bardzo bogaty język. Emocje zostały wyparte ze sztuki literackiej.

Modernizm

Ten ruch literacki przyszedł do nas z Ameryki Łacińskiej w XIX wieku. Jego styl ożywił klasycyzm i barok, a cel? Odnowienie języka literackiego.