Nadal nie zdecydowałeś się na kierunek studiów, ale poważnie rozważasz ekonomię? Następujące powody mogą przekonać cię do poświęcenia się tej nauce społecznej. Po pierwsze, ekonomia sama w sobie bada różne procesy gospodarcze, jak również sposób, w jaki społeczeństwa odnoszą się do nich; to znaczy, od sposobów zaspokajania potrzeb do sposobów, w jaki osoba lub społeczeństwo mogą przetrwać lub prosperować.

Jest to niezbędna kariera.

W związku z kryzysami gospodarczymi, których doświadczają współczesne społeczeństwa, oraz zużywaniem się środowiska naturalnego, nauki ekonomiczne stały się niezbędne do znalezienia rozwiązań dla tych nowych scenariuszy.

Będziesz miał bardzo szerokie wykształcenie.

Ekonomia to integralna kariera, która nie tylko szkoli profesjonalistów w czysto ekonomicznym aspekcie, ale także w psychologii, filozofii, historii, socjologii, polityki, prawie, statystyce i matematyce. To niektóre z dziedzin, które są fundamentalną częścią ekonomii.

Ekonomiści mają szerokie pole działania

Ogólnie rzecz biorąc, wielu ludzi myśli o ekonomistach, gdy muszą wyjaśniać pojawiające się problemy w obliczu kryzysu lub gdy analizują zarządzanie rządem lub firmą, ale w rzeczywistości ekonomista jest obecny cały czas wszędzie (nawet jeśli nie jest dla nas widoczny), a nie tylko w agencjach rządowych lub dużych firmach w określonych momentach. Inne obszary, w których możesz pracować jako ekonomista to badania, nauczanie, instytucje finansowe, a nawet jako niezależny konsultant.

Kim jest ekspert od stosunków międzynarodowych?

Jeśli lubisz politykę, z dyplomem z ekonomii możesz znaleźć miejsce pracy.

Jeśli lubisz politykę i ekonomię, to w tej karierze możesz połączyć oba zainteresowania. Wszystkie partie polityczne, politycy oraz krajowi i międzynarodowi organizatorzy potrzebują porady od zespołu ekonomistów, aby opracować lub wdrożyć plan rządowy.

Będziesz miał mniej okazji do porażki w biznesie

Studiując ekonomię w pełni zrozumiesz, jakie projekty ekonomiczne powinieneś podjąć, a jakich nie. Oczywiście istnieje kilka czynników, które wpływają na to, czy firma zbankrutuje czy też będzie prosperować, ale jako student ekonomii będziesz miał szersze pojęcie o rentowności firmy i będziesz w stanie podejmować świadome decyzje, nie dając się ponieść fantazji i unikniesz popełnienia błędów, jeśli chodzi o inwestowanie swoich pieniędzy. Zasadniczo, profesjonalny ekonomista jest odpowiedzialny za zarządzanie dostępnymi zasobami firmy, przedsiębiorstwa, organizacji lub rządu; analizowanie procesów produkcji dystrybucji i konsumpcji towarów i usług, a następnie proponowanie rozwiązań w celu zaspokojenia ich nieograniczonych potrzeb.