Kierunki studiów
Filologia angielska – czy warto ją studiować?

Pierwszy kontakt z językiem angielskim mają już przeważnie przedszkolaki. Od tej pory ścieżka edukacyjna stale