Pierwszy kontakt z językiem angielskim mają już przeważnie przedszkolaki. Od tej pory ścieżka edukacyjna stale się rozwija, dając coraz starszym już uczniom bardzo dobrą umiejętność komunikacji w tym języku. Czy warto zatem podjąć studia o języku, którym sprawnie porozumiewa się coraz więcej ludzi?

Pierwszy kontakt z językiem angielskim mają już przeważnie przedszkolaki. Od tej pory ścieżka edukacyjna stale się rozwija, dając coraz starszym już uczniom bardzo dobrą umiejętność komunikacji w tym języku. Czy warto zatem podjąć studia o języku, którym sprawnie porozumiewa się coraz więcej ludzi?

Nie tylko dla nauczycieli oraz tłumaczy

Pomimo ogromnego zainteresowania filologią angielską, wciąż panuje przekonanie, że to kierunek wyłącznie dla osób, które chcą związać się później z zawodem nauczyciela lub pracować jako tłumacz. Owszem, studia magisterskie kraków doskonale przygotują swoim absolwentów na pracę swoich marzeń, jednak ukończenie tego kierunku otwiera znacznie więcej drzwi.

Wystarczy zerknąć na ogłoszenia o pracę w korporacjach czy firmach bazujących na współpracy międzynarodowej. Głównym warunkiem otrzymania etatu jest znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie komunikatywnym. Ukończenie studiów językowych gwarantuje nie tylko posługiwanie się poprawną angielszczyzną, ale i szeroką wiedzę z zakresu historii, kultury oraz literatury.

Pierwsze dni nauki – rozczarowanie czy zaskoczenie?

Wiele osób podejmuje naukę na kierunku filologii angielskiej z nastawieniem na łatwą i bezproblemową naukę. Tymczasem wykładowcy od pierwszych dni mówią do swoich studentów wyłącznie w języku angielskim, wymagają znajomości szczegółowych zasad gramatyki, przekazują ogrom wiedzy, którą należy szybko opanować. Jeśli ktoś nastawiał się na lekką naukę, nic z tego!

Filologia angielska kompleksowo zapoznaje studentów z wszystkimi aspektami języka. Słuchacze czytają literaturę w oryginale (tak, teksty pochodzące ze średniowiecza i innych epok także), zaznajamiani są z zasadami gramatyki opisowej i kontrastowej, historią krajów anglojęzycznych, uczą się rozwijać i uzasadniać swoje wypowiedzi, wykorzystując poznawane słownictwo. Ogrom materiału, jaki przez lata studiów musi opanować student, może być wielkim zaskoczeniem dla tych, którzy podjęli ten kierunek z nastawieniem na pozornie niski stopień jego trudności.

Czy warto studiować filologię angielską?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, ponieważ oczekiwania każdego studenta mogą być inne. Ukończenie studiów na tym kierunku daje predyspozycje do pracy we wspomnianych już zawodach nauczyciela oraz tłumacza. To jednak nie wszystko! Z takim wykształceniem z łatwością można dostać etat w międzynarodowej korporacji, rozpocząć pracę w turystyce, marketingu czy ekonomii, zostać copywriterem, otworzyć własną szkołę językową czy udzielać korepetycji. Obecnie na uczelniach wyższych jest wiele specjalizacji, które rozwijają umiejętności pożądane na rynku pracy.

W programie studiów jest także drugi język, który studenci powinni opanować w stopniu komunikatywnym. Daje to przewagę względem osób, które studiują inne kierunki, gdzie obowiązuje tylko język angielski, i to na o wiele niższym poziomie.

Zatem czy warto podjąć naukę na kierunku filologii angielskiej? Zdecydowanie tak! Wiedza przyswojona podczas studiów niejednokrotnie zostanie wykorzystana w przyszłej pracy, a nawet wpłynie na wysokość zarobków.