Nie bez powodu nauczanie domowe z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno rodziców, jak i samych uczniów. Dzięki temu, że w przeciwieństwie do edukacji w szkole pozwala skupić się na umiejętnościach i potrzebach każdego ucznia z osobna, staje się idealnym sposobem na szybki oraz efektywny rozwój młodego człowieka. Mimo to wiele osób obawia się, że edukacja domowa wiąże się z licznymi formalnościami, które zabierają sporo energii i czasu. Nic bardziej mylnego — obecnie wystarczy dopełnić jedynie kilku formalności, spośród których najważniejszy okazuje się wniosek o nauczanie domowe oraz uzyskanie zgody dyrektora. Warto dowiedzieć się, jak wygląda ubieganie się o nauczanie indywidualne i sprawnie uzupełnić wszystkie ważne dokumenty.

Wniosek o nauczanie domowe — co powinno się w nim znaleźć?

Odpowiednio przygotowany wniosek o nauczanie domowe powinien zwracać się do dyrektora wybranej placówki oświatowej i zawierać stosowanie napisaną prośbę o zmianie trybu nauczania danego dziecka na edukację domową. Tego typu wnioski często możemy uzyskać po kontakcie z dyrekcją lub sekretariatem w przedszkolu czy szkole, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie pismo stworzyć samodzielnie. Oprócz wniosku powinniśmy także przygotować oświadczenie, według którego zapewnimy naszemu dziecku warunki umożliwiające naukę w domu oraz umożliwimy dziecku przystąpienie do egzaminów klasyfikacyjnych odbywających się raz w roku. Wspomniane oświadczenia musimy napisać samodzielnie, ponieważ nie ma gotowego wzoru, który moglibyśmy wykorzystać.

Przez wiele lat wniosek o nauczanie domowe był uzupełniony opinią z poradni pedagogiczno-psychologicznej. Uzyskanie takiej opinii zazwyczaj należało do najbardziej czasochłonnych elementów całej procedury ze względu na długie kolejki i oczekiwanie na decyzję. Warto jednak pamiętać o tym, że w roku szkolnym 2020/2021 tego typu opinia nie była wymagana ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju. Z tego też powodu w tym okresie wniosek o nauczanie domowe składało się bardzo szybko i w niedługim czasie mogliśmy poznać decyzję dyrekcji. Warto w tym miejscu wspomnieć, że jeśli dyrektor nie wyrazi zgody na taki model nauczania, możemy odwołać się do kuratora oświaty.

Czy wniosek o nauczanie domowe może zostać cofnięty?

Zazwyczaj nie zdarza się sytuacja, w której wniosek o nauczanie domowe zostałby cofnięty przez dyrekcję nagle i bez podania konkretnej przyczyny. W większości przypadków to rodzice mogą wyrazić chęć rezygnacji z edukacji w domu i wysłać dziecko z powrotem do szkoły. Warto jednak pamiętać o tym, że wydanie decyzji o odstąpieniu od możliwości nauczania indywidualnego może zostać wydany przez dyrekcję w sytuacji, kiedy nasza pociecha nie podejdzie do końcowych egzaminów klasyfikacyjnych lub ich nie zda. Wówczas dyrektor lub dyrektorka mogą uznać, że dziecko nie ma stworzonych w domu warunków, które pozwalałyby mu na naukę i przyswojenie wymaganej podstawy programowej lub z różnych przyczyn nie radzi sobie podczas samodzielnej nauki. Dlatego też z myślą o dzieciach, które potrzebują dodatkowej pomocy, powstało Centrum Nauczania Domowego oferujące ciekawe zajęcia grupowe i cenne korepetycje.